Video

Video


* Disclaimer: Rezultati su individualni i mogu varirati od slučaja do slučaja i stanja pacijenta te njihove anatomske predispozicije.

Mister turizma

Laser liposuction

Marko Dančulović

Marko Dančulović video 2

Marko Dančulović video 3

Esthefany Guillermo

Samantha Asquini

Eva Carierri

Liposuction


Ako tražite profesionalnu estetsku medicinsku pomoć od kvalificiranog kirurga, kontaktirajte nas!