Maksilofacijalna kirurgija

Rekonstrukcijska kirurgija

Pažnja: Slijede fotografije uznemirujućeg sadržaja!


* Disclaimer: Rezultati su individualni i mogu varirati od slučaja do slučaja i stanja pacijenta te njihove anatomske predispozicije.